27 lipca 2023

Pierwsze półrocze 2023 za nami...

Informujemy, że podsumowaliśmy pomoc udzieloną przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu w pierwszym półroczu 2023 roku.

 

W okresie od 01.01.2023 do 30.06 2023 z różnych form pomocy realizowanej w Ośrodku oraz Lokalnych Punktach skorzystało 241 beneficjentów.
Przyjęliśmy 109 nowych wniosków o udzielenie pomocy z Funduszu Sprawiedliwości w tym :

 • Okręgowym Ośrodku w Tarnobrzegu : 42 wnioski

 • Lokalnym Punkcie w Mielcu 11 wniosków,

 • Lokalnym Punkcie w Kolbuszowej 10 wniosków,

 • Lokalnym Punkcie w Stalowej Woli 19 wniosków,

 • Lokalnym Punkcie w Nisku 27 wniosków.

 

Z pośród 109 nowoprzyjętych wniosków o udzielenie pomocy, 70 wniosków dotyczyło osób pokrzywdzonych przestępstwem, 39 wniosków osób najbliższych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Udzieliliśmy 328,5 godziny pomocy prawnej z której skorzystało 63 beneficjentów.

Udzieliliśmy 889,5 godziny różnych form pomocy psychologicznej w tym:

 • z pomocy psychologa skorzystało 79 osób (594 godziny),

 • w psychoterapii wzięło udział 32 osoby (281,5 godziny),

 • z pomocy lekarza psychiatry skorzystało 12 beneficjentów (14 godzin).

 

W pierwszym półroczu 2023 roku udzielaliśmy beneficjentom również pomocy materialnej :

 • finansowanie zakupów żywności, środków czystości i higieny osobistej , odzieży – z wyżej wymienionej formy pomocy skorzystało 48 beneficjentów,

 • pomocy w opłatach bieżących zobowiązaniach czynszowych na okres od 1 do 3 miesięcy udzielono 9 beneficjentom,

 • sfinansowano 2 beneficjentkom kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,

 • 2 beneficjentom udzielono pomocy w formie dofinansowania specjalistycznej rehabilitacji oraz w zakupie leków,

 • pokrycia kosztów udzielenia schronienia udzielono 2 beneficjentom – uchodźcom z Ukrainy.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości