CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

Caritas Diecezji Sandomierskiej istnieje od 15 września 1992r., jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Pracownicy i wolontariusze starają się zgodnie z misją organizacji na co dzień realizować jej cele statutowe Caritas.

Cele statutowe Caritas realizowane są poprzez:

  • tworzenie i organizację stałych placówek w których udzielana jest pomoc osobom potrzebującym,

  • inicjowanie, organizowanie i angażowanie się w ogólnopolskie oraz lokalne akcje charytatywne i pomocowe,

  • realizację programów, projektów finansowanych bądź współfinansowanych z różnych źródeł.

Od rozpoczęcia naszej działalności w 1992 roku powstało szereg placówek udzielających pomocy najbardziej potrzebującym.

 

Według sondażu przeprowadzonego w maju bieżącego roku przez Kantar Public - Caritas to najbardziej rozpoznawalna organizacja charytatywna w Polsce. 60 procent osób biorących udział w sondażu na pierwszym miejscu wskazało właśnie Caritas jako organizację w której można znaleźć pomoc. Te dane najlepiej wskazują jak duże mamy doświadczenie w działaniach pomocowych i jak dużym zaufaniem się cieszymy. Caritas realizuje projekty pomocowe w Polsce i za granicą, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, rodzin oraz samotnych. Pokazuje w nich swoją wrażliwość na potrzeby ubogich i chorych oraz osób, które żyją zagrożone wykluczeniem społecznym. Wszystkie działania Caritas opierają się na chrześcijańskim wezwaniu do czynów miłosierdzia.

 

Więcej o działaniach Caritas Diecezji Sandomierskiej możesz przeczytać na stronie organizacji.

REALIZOWANE

PROJEKTY

W 2018 roku Caritas Diecezji Sandomierskiej wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

Na przestrzeni lat 2019 – 2021 Caritas Diecezji Sandomierskiej realizował projekt „Razem bezpieczniej” współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu utworzono Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli, udzielano kompleksowej nieodpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu pięciu powiatów województwa podkarpackiego. Realizacja projektu przypadła na bardzo trudny okres, rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce. Z uwagi na powyższe kadra ośrodka posiadła doświadczenie pracy z klientem w warunkach niepewności, wzmożonych lęków o przyszłość, ograniczeń narzuconych wymogami bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Warunki te wymagały dużej elastyczności, wprowadzania zmian w sposobie realizacji zadania, sięgnięcia po nowe nie używane dotychczas w pracy z klientem sposoby komunikacji na odległość, wypracowania i wdrożenia nowych procedur realizacji zadań. Pomimo trudności i ograniczeń beneficjenci projektu nie zostali pozbawieni wsparcia i pomocy a zadania projektu były realizowane. To doświadczenie wskazuje na to, że dbamy o dobro klienta i radzimy sobie z realizacją zobowiązań również w warunkach niesprzyjających.

 

W 2021 roku Caritas Diecezji Sandomierskiej ponownie uczestniczył w konkursie ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na lata 2022- 2025 . Dzięki temu że nasza oferta została najwyżej oceniona pozyskaliśmy środki finansowe na realizację projektu „Razem bezpieczniej 2". W ramach projektu utworzono Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu oraz Punkty Lokalne w Mielcu, Kolbuszowej, Nisku i Stalowej Woli. Realizacja projektu „Razem bezpieczniej 2" pozwala nam na udzielanie kompleksowej, nieodpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym, świadkom przestępstwa i osobom im najbliższym z terenu pięciu powiatów Województwa Podkarpackiego. Do realizacji zadań projektowych zatrudniamy profesjonalną, doświadczoną kadrę – m.in. 6 psychologów, 3 psychoterapeutów oraz 2 lekarzy psychiatrów. Decyzje dotyczące przyznania poszczególnych rodzajów oraz zakresu pomocy beneficjentowi są podejmowane komisyjnie. W skład komisji musi wchodzić przynajmniej jedna osoba zarządzająca projektem oraz dwie osoby pierwszego kontaktu (osoba pierwszego kontaktu przyjmująca wniosek beneficjenta o udzielenie pomocy oraz osoba pierwszego kontaktu z Okręgowego Ośrodka). W razie potrzeby w posiedzeniu komisji - z głosem doradczym, mogą uczestniczyć również specjaliści zatrudnieni w projekcie.

 

Więcej o Funduszu Sprawiedliwości możesz przeczytać na jego stronie.

wróć

wróć

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości