Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Tarnobrzegu

„Nie liczy się to ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak się z
 nimi dzielisz.”

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości